மௌனமாய்...

மௌனமாய்...
************

எண்ணங்களில் நீ..
எழுத்துக்களில் நீ..
வண்ணங்களில் நீ..
வானவில்லாய் நீ..
அன்பிலும் நீ..
ஆசையிலும் நீ ..
கோபத்திலும் நீ..
கொஞ்சலிலும் நீ..

உள்மனதுள்
தாளமாய்
ஒலித்துகொண்டே நீயும் ...
உனை உணர்த்தவே
முடியாமல்
மௌனமாய் நானும் ...
- விஷ்ணு

நீயாக..

நீயாக..
*******

என்
காதலாய் ..
கருணையாய்..
நிழலாய் ...
நீ இருக்கிறாய் .....
நானோ ..
நீயாக இருக்கிறேன்

- விஷ்ணு

உன் நேசம் ...

உன் நேசம் ...
*****************

உன் வீட்டு தோட்டத்தில்
உலவித்திரிந்த
வண்ணத்துப்பூச்சி..
என் முற்றம் கடக்கும் தருணம்
எதிர்பாராமல் எனை தீண்ட
என் விரல்களிலும்
ஒட்டிக்கொண்டதே
உன் நேசம் ...
- விஷ்ணு