நீயாக..

நீயாக..
*******

என்
காதலாய் ..
கருணையாய்..
நிழலாய் ...
நீ இருக்கிறாய் .....
நானோ ..
நீயாக இருக்கிறேன்

- விஷ்ணு

0 comments: