உன் நேசம் ...

உன் நேசம் ...
*****************

உன் வீட்டு தோட்டத்தில்
உலவித்திரிந்த
வண்ணத்துப்பூச்சி..
என் முற்றம் கடக்கும் தருணம்
எதிர்பாராமல் எனை தீண்ட
என் விரல்களிலும்
ஒட்டிக்கொண்டதே
உன் நேசம் ...
- விஷ்ணு

0 comments: