நம் காதல் ..என் விழிகளுக்குள்
நீ என்றால் l
நம்ப மறுக்கிறாயே 
உ ணரவில்லையா ??
முத்துக்களாய்
நம் காதல் விழி சிப்பிக்குள்
தவம் செய்வதை ??? 
              - விஷ்ணு
    

3 comments:

Alvaro Gómez Castro said...

Hi, I have been visiting your blog. ¡Congratulations for your work! I invite you to visit my blog about literature, philosophy and films:
http://alvarogomezcastro.over-blog.es

Greetings from Santa Marta, Colombia

கோவை மு சரளா said...

இன்றுதான் முதல் வருகை உங்கள் தளத்திற்கு ...........காதலை போலவே கண்ணாம்பூச்சி காட்டுகிறது உங்கள் தளமும் .........அழகு அருமை

நானும் கூட http://kovaimusaraladevi.blogspot.in/

AYISHA said...

Some thing is in you.Great.keep it up