ஆத்மாவை தொட்டவள் ...என்
இதயத்தை
தொட்ட தோழிகள் பலர் ...
என் கவித்தோழியே
நீ மட்டுமே
என் ஆத்மாவை தொட்டவள் ...
                 - விஷ்ணு

0 comments: