வண்ண வண்ண கோலங்கள் ...என் காதல் வாசலிலே
வண்ண வண்ண
கோலங்கள் ..
விரல்களில் வெட்கத்தை வைத்து
விழிகளில் வரைந்தாயோ
என்னவளே ...
- விஷ்ணு

0 comments: