உன் நினைவுகள் ..


என் காதல்....

அக்ஷய
பாத்திரமாய்
என் காதல்...
அதில்
கற்பக விருட்சமாய்
உன் நினைவுகள் ..
-விஷ்ணு

0 comments: